MOST 31 % minden könyvünkre!
Infóvonal: 06 20 288-5418 | E-mail: konyv@pillangokiado.hu

Benkő Mihály

Létrehozva: 2013. 02. 14. 13:03
Benkő Mihály
Benkő Mihály (Budapest, 1940. november 22.) történész, orientalista, író. Egyetemi tanulmányait az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen végezte. 1979-től dolgozott a Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Könyvtárában. Írt népszerű és más újságcikkeket, ifjúsági történelmi regényeket. 1988-2005 között tizenhat alkalommal járt Közép- és Belső-Ázsiában, elsősorban a Mongol Altalj kazaklakta területein és a Kazak Köztársaságban.

A magyar őstörténet néprajzi-történeti-régészeti párhuzamait, a keleti magyar néptöredékek emlékeit kutatja. Tudományos cikkeit magyar és külföldi akadémiai és más tudományos folyóiratokban tette közzé. (Antik Tanulmányok; Acta Orientalia Academiae Scientarium Hungariae; Information Bulletin of the Russian Academy of Sciences, the Institute of Oriental Studies).

A magyarságkutatás szempontjából a legutóbbi másfél évtized egyik kiemelkedő fontosságú felfedezése a Közép- és Belső Ázsiában élő magyar/mazsar (mindkét szóhasználat előfordul) törzsek, nemzetségek felfedezése, mely Benkő Mihály munkásságának is köszönhető. Ezek egy része a Mongol-Altaj kazakjai között lovas-nomád életmódot folytat, mindennapos használatban megtalálhatók náluk a honfoglaláskori sírokból ismert - nálunk múzeumokban féltve őrzött - használati tárgyak (övek, díszes nyergek stb.). A kazakisztániak, már nem folytatnak nomád életmódot, de tudatában vannak keleti magyar eredetüknek.

Benkő Mihály 1988. óta csaknem évente egy-két hónapot tölt Közép- és Belső-Ázsiában.
Kezdetben a honfoglaláskori magyar temetkezési szokások keleti párhuzamait kutatta. Útjai során felbukkantak olyan bizonyítékok, melyek Julianus barát magyarjainak folyamatos fennmaradására utalnak (nemzetségtáblák, mondák, keleti krónikák feljegyzései, sírfeliratok). Ezért kutatási területe erre a témára is kiterjedt. Útjait fotókkal dokumentálja.

A kutatóutakat és a kiadványok megjelenését a Stein-Arnold Fund of the British Academy (4 alkalommal), a Soros Alapítvány, a Vegyépszer Rt., a MOL Rt., a Barsz Magyar-Kazak Alapítvány, a Timp Kiadó és a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.Fotókiállítások:
Százhalombatta, Matrica Múzeum 1996. március-szeptember
Budapest, Vendéglátóipari és Kereskedelmi Főiskola, 1996. október
Budapest, Orosz Kultúra Háza, 1997. június
Budapest, Környezetvédelmi Minisztérium Zöld Galéria 2002. április
Esztergom, Duna Múzeum: 2003. március-április
Budapest, Környezetvédemi és Vízügyi Minisztérium Zöld Galéria 2006. január
Budapest, Óbudai Múzeum, Zichy kastély, 2007. március-szeptember
Piliscsaba, Udvarház, 2007. szeptember
Ráckeve, Árpád Múzeum, 2007. december-január
Budapest, Magyarok Háza, 2007. január-február


Bibliográfia
Könyvek:
Új törvény Spártában, Móra Kiadó, Budapest, 1983;
Csata Nikápolynál, Móra Kiadó, Budapest 1986;
Révész László – Siklódi Csilla – Hidán Csaba – Benkő Mihály: A honfoglalók hétköznapjai. Szerk. Siklódi Csilla. Bp., 1996.,
Nomád Világ Belső Ázsiában – László Gyula ajánlásával, TIMP Kiadó, Budapest 1998;
Julianus nyomdokain Ázsiában – Harmatta János előszavával, TIMP Kiadó, Budapest, 2001;
A Torgaji Madiarok – Erdélyi István előszavával, TIMP Kiadó, Budapest, 2003.
Benkő Mihály – Babakumar Khinayat: A keleti magyarság írott emlékeiből, Masszi Kiadó, Budapest, 2007.
Magyar-kipcsakok, Timp Kiadó, Budapest, 2008.

Akadémiai és egyéb tudományos folyóiratok:
Benkő Mihály: Halotti maszk és sírobulus. A honfoglaló magyarok halotti álarcának eredetéről: Antik Tanulmányok 33:2(1987-1988) pp. 169-200.
Benkő, Mihály: Burial masks of Eurasian mounted nomad peoples in the migration period. /1st millennium A. D./ = Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. 46. (1992/93.) 2-3. 113-131. 1 térk. 6 t.
Benkő Mihály: A halotti arctakaró történetéhez. – Antik Tanulmányok. 36. 1992. 1-2. 106-108.
Benkő Mihály, Aranymaszkos ősmagyar vezérsír (a koropcsinói leletről a Dnyeper középső folyásánál) Antik tanulmányok 57. (2003.) 111-125.
Benkő Mihály: Avagy vannak-e mazsarok a Mongol-Altajban? Válasz Kun Péternek Turán, 2001. augusztus-szeptember 95-101.
Benkő Mihály – Erdélyi István: Néhány érdekes tudománytörténeti momentum a kazárok kutatása egykori lehetőségeiről Eleink II. évfolyam 1. szám (2003) 83-90.
Benkő Mihály – Babakumar Khinayat: Keleti magyar néptöredékek a kazak törzsszövetségekben Eleink III. évfolyam 2. szám (2004) 5-20.
Benkő Mihály: Egy ajándékba kapott könyv margójára Eleink III. évfolyam 2. szám (2004) 20-31.
Benkő Mihály: Addenda Eleink IV. évfolyam 1. szám (2005) 94.
Benkő Mihály: Közép-Ázsiai krónikák a keleti magyarok részvételéről a kazak kánságok megalapításában. Eleink IV. évfolyam 2. szám (2005) 18-29., Kőrösi Csoma Sándor és Keleti Hagyományaink (tanulmánykötet) Kovászna, 2007.
Erdélyi István – Benkő Mihály: Szargatkai kultura és a hunok Eleink IV. évfolyam 2. szám (2005) 5-18.
Benkő Mihály: Hozzászólás írásban. Eleink V. évfolyam 1. szám (9.) (2006) 92-96.
Benkő Mihály: A turgaji madiar törzs. - In: Valóság, ISSN 0324-7228, 2003. (46. évf.), 1. sz., 44-56. p.
Benkő Mihály: Az otrári katasztrófa. - In: História, ISSN 0139-2409, 1985. (7. évf.), 4. sz., 4-6. p.
Benkő Mihály: Állam és hadsereg. - In: História, ISSN 0139-2409, 1984. (6. évf.), 5-6. sz., 61-63. p.
Benkő Mihály: Közép-Ázsiai krónikák a keleti magyarok részvételéről a kazak kánságok megalapításában. - In: Kőrösi Csoma Sándor és Keleti Hagyományaink, ISSN 1842-9645, 2007. Kovászna 139-151. p.
Benkő Mihály: Beszámoló 2006 nyári nyugat-szibériai kutatóutamról Eleink VI. évfolyam 1. szám (11.) (2007) 27-37.
Benkő Mihály: Nyugat-szibériai kutatóutamról 2006-ban - In: Kőrösi Csoma Sándor és a magunk keresése, 2008. Kovászna 103-112. p.
Benkő Mihály: Keleti magyarok eredetmondáiból- In: Kőrösi Csoma Sándor - jelek térben és időben, 2009. Kovászna 61-64. p.

Könyvfordítás orosz nyelvből:
Nurszultan Nazarbajev: A XXI század küszöbén. Budapest, 1997.,
Szaginbek Turszynov: Kazakisztán és Magyarország Történelmi kapcsolatok és az együttműködés napjainkban, Budapest, 2005.,

Könyv, folyóirat hivatkozások:
László Gyula: Árpád népe Budapest 1988. 54. o. 106. sz. jegyzet
Kristó Gyula: A magyar állam megszületése Szeged 1995. 107. 36. sz. jegyzet
Dienes István: Benkő Mihály ajánlása Eleink 2003. 2. szám 101-103. o.
Makkai János: Türkmagyarok, Budapest 2005. 57-58. 236. sz. jegyzet
Babakumar Khinayat: Mazsarsztandük kazahsztanusü Benkö Mihaly, Altyn Beszik 2005/6 36-39. o.
Zsilinszky Éva: Mihály Benkő, On the Tracks of Friar Julian. Journeys across Mongolia, Magyar Nyelv 2003/1. szám 94. o.
Róna-Tas András: Kis magyar őstörténet, a magyarok korai története az államalapításig, Ballassi Kiadó Kft., Budapest, 2007. 36., 203. o.

Újságcikkek, riportok:
Benkő Mihály: Az ezüstmaszkok türk származásra utalnak Magyar Nemzet 1986. VI. 7. 4. oldal
Hovanyecz László: Madiarok között Kazahsztánban, Népszabadság 2003. december 31.
Benkő István: Interjú Benkő Mihállyal, Eleink VI. évfolyam 2. szám (12.) (2007) 80-89.
Benkő Mihály: A keleti magyarok eredetmondáiból, Honlevél IV. évf. 12. szám, 2008. december, 38-39. o.
Benkő Mihály: A keleti magyarok eredetmondáiból, Honlevél IV. évf. 12. szám, 2008. december, 38-39. o.
Benkő Mihály: A keleti magyarok, képriport a kazakisztáni magyarokról, Honlevél V. évf. 3. szám, 2009. március, 33-34. o.

Illusztrációként felhasznált fotók:

Magyar kézműipar története, Budapest, 2006. 70. o. Fodor István: Magyar kézműipar a honfoglalás korában c. cikkének illusztrációja
Honfoglalás és néprajz (Szerk.: Győrffy György) Budapest
Révész László: Emlékezzetek utatok kezdetére, Budapest
História XXIII. évf. (2001) 1. Címlap, 4., 6., 7. Győrffy György: Magyarok a steppén c. cikkének illusztrációi
Kilenc égben, Mongol kortárs szépirodalmi antológia, Budapest 2006, címlapfotó: három dia (két hentiji és egy arhangaji) felhasználásával
Kapcsolódó ajánlataink
Benkő Mihály: A torgaji madiarok
A torgaji madiarok
A szerző 2002 szeptemberében a Kazak Köztársaság északnyugati tájain, a Torgaj-vidék mocsaraiban és pusztáin végzett kutatásának anyagából készült a könyv.
3 610 Ft
Benkő Mihály: Nomád világ Belső-Ázsiában
Nomád világ Belső-Ázsiában
Benkő Mihály több év óta kutatja a Mongol Altájban a mongóliai kazakok között a sámánikus hagyományokat, az ősmagyarokéhoz hasonló temetkezési szokásokat.
3 610 Ft
Legújabb kiadványaink
Czanik Balázs: Sütizz és fogyj!
Sütizz és fogyj!
3 990 Ft
3 751 Ft
Megtakarítás: 6%
Kostyák Borbála: Misi és a rakoncátlan zöldségek
Misi és a rakoncátlan zöldségek
1 990 Ft
1 871 Ft
Megtakarítás: 6%
Végső István: GULÁG 1945
GULÁG 1945
1 000 Ft
940 Ft
Megtakarítás: 6%
Végső István: Az 1956-os forradalom Kiskunhalason
Az 1956-os forradalom Kiskunhalason
1 500 Ft
1 410 Ft
Megtakarítás: 6%
Berg Judit: Rumini a Fényvizeken
Rumini a Fényvizeken
3 490 Ft
3 281 Ft
Megtakarítás: 6%
Berg Judit: Rumini kapitány
Rumini kapitány
3 490 Ft
3 281 Ft
Megtakarítás: 6%
Berg Judit: Rumini
Rumini
2 990 Ft
2 811 Ft
Megtakarítás: 6%
David Walliams: Büdöss úr
Büdöss úr
2 990 Ft
2 811 Ft
Megtakarítás: 6%
David Walliams: Patkányburger - Vigyázz, undorító!
Patkányburger - Vigyázz, undorító!
2 990 Ft
2 811 Ft
Megtakarítás: 6%
Balázsi Lili Fanni: Madártej
Madártej
2 990 Ft
2 811 Ft
Megtakarítás: 6%
Uros Petrovic: Az ötödik pillangó
Az ötödik pillangó
1 900 Ft
1 615 Ft
Megtakarítás: 15%
Kóka Rozália: „Magyarország szélin…”
„Magyarország szélin…”
2 500 Ft
2 375 Ft
Megtakarítás: 5%
További kiemelt ajánlataink
Kosár
Bejelentkezés
E-mail címe:
Jelszava:
Miért éri meg regisztrálni?
Elsők között értesülhet legújabb kiadványainkról.
Feliratkozhat hírlevelünkre, így értesülhet akcióinkról.
Létrehozhatja saját könyv- listáját, melyeket aztán meg is vásárolhat online.
Partnereink
Információk:   ÁSZF |  A rendelés menetes |  GYIK |  Boltok |  Kapcsolat |  Adatvédelem
Közösségi oldalaink:   Facebook |  Twitter |  YouTube
© 2018 Pillangó Kiadó |  style & development: juizzmedia