MOST 31 % minden könyvünkre!
Infóvonal: 06 20 288-5418 | E-mail: konyv@pillangokiado.hu

Vasmarokban, de töretlenül

Létrehozva: 2013. 11. 15. 16:19
Vasmarokban, de töretlenül
Kóka Rozália, a neves énekes és mesemondó bizonyosan nem szorul semmiféle reklámízű bemutatásra, helyénvaló azonban életútjának, eddigi munkásságának a vezérmotívumát felidézni – s ez nem más, mint az értékmentés, az érték- és a hagyományőrzés. Az édesanyja révén a bácskai magyarsághoz, édesapja által a bukovinai székelyekhez kötődő művésznő előadóestjeit, meseműsorait, hangkazettáit és könyveit egy olyan cél szolgálatába állította, amelyhez sokan vállrándító közönnyel viszonyulnak, vagy a „modernitás”, a „progresszivitás” és az „urbánus kultúra” vélt felsőbbrendűségétől áthatva avíttnak, meghaladottnak, érdektelennek gondolják. Tévedésük azonban nyilvánvaló: a népi kultúra értékeinek feltárása és megőrzése nélkül az egyetemes magyar kultúra lenne sokkal szegényebb, önképünk válna pontatlanabbá, töredékesebbé, nem utolsósorban pedig lényegesen kevesebbet tudnánk a határokon kívülre, olykor perifériára és szorongatott léthelyzetbe került magyar közösségek érzés- és gondolatvilágáról, szellemi életéről. Az elmúlt száz év megannyi történelmi vihara és viszontagsága, a fogyasztói társadalom „eszményeinek” bomlasztó, s végső soron kiüresedést, lélektelenséget „eredményező” hatása a fentebb említett értékeket súlyos veszélybe sodorta – annál dicséretesebb tehát Kóka Rozália lankadatlan törekvése arra, hogy megőrizze, felmutassa őket. Fáradozásai többek között olyan sikeres előadóestek létrejöttét eredményezték, mint a Móduvának nagy a széje... s a Jó estét, Mária!, s olyan hézagpótló, az olvasót a felfedezés élményével megajándékozó könyvekben öltöttek testet, mint az Egy asszony két vétkecskéje, a Hadikfalvi betlehemes és a Hegyen s földön járogatok vala. S hogy igyekezete nem hiábavaló, azt műveinek sikerén túl elismerések, kitüntetések imponáló sora is tanúsítja – többek között a Népművészet mestere cím és a Magyar Örökség Díj, melyet 2007-ben kapott meg.

Legújabb munkája előző, Napsugárkisasszonyok a történelem sodrában címmel 2010-ben megjelent kötetének a szerves folytatása: ezúttal is olyan, a huszadik század viszontagságainak átélésére kényszerült nők sorsával ismerteti meg az olvasót, akik e megörökítés nélkül továbbra is a história névtelenjeinek sokmilliós tömegét szaporítanák. Kóka Rozália azonban eloszlatja az alakjukat övező felhomályt, a szó szoros és átvitt értelmében is bemutatja arcukat, elmondatja velük történetüket, s újfent bebizonyítja, hogy az ún. egyszerű emberek életútja számos esetben sokkal fordulatosabb, izgalmasabb és tanulságosabb, mint azoké, akik különböző okokból – és sokszor érdemtelenül – hírességekké váltak. Kóka Rozália új könyvének szereplői két okból érdemelnek megkülönböztetett figyelmet: sajátságos kalandregénnyé kerekedett és példázattá nőtt élettörténetük, s a hányattatások, viszontagságok közepette tanúsított tisztességes és bátor magatartásuk, önmagukhoz, szeretteikhez, nemzetükhöz, hitükhöz való hűségük okán. Olyan nők hányatott sorsa bontakozik ki a kötet lapjain, akik a maga legkomorabb valóságában szembesültek a múlt század történelmével. Saját életükben tapasztalták meg, mit jelent az egzisztenciális határhelyzet, milyen keservekkel és megpróbáltatásokkal járhat az élet újrakezdése egy idegen világban, s mi mindent kell kiállnia annak, aki nem a mások által kijelölt utakat akarja bejárni, hanem maga választja meg sorsát. A szereplők között találunk olyat, aki szeszélyes fordulatokat megélve Szabadkáról az amerikai Columbusig jutott; egy másik hősnő életének hátterében a bukovinai székelység drámai története sejlik fel; van olyan, akit apja „politikai bűne” miatt bélyegzett meg és ítélt hosszú küzdelmekre az önkényuralmi rendszer, s az egyházához és feloszlatott rendjéhez az üldöztetés körülményei között is állhatatosan ragaszkodó hitvalló alakja is felbukkan. Döbbenetes, s ugyanakkor a szeretet legyőzhetetlenségét tanúsító történet bontakozik ki annak az asszonynak az elbeszéléséből, akinek a párját előbb a nyilasok, néhány évvel később pedig a Rákosi-rendszer terrorgépezetének működtetői vetik fogságba, s míg a férfi Kistarcsán, majd Recsken szenvedi el az Államvédelmi Hatóság foglyainak kegyetlen sorsát, fiatal feleségének a kiszolgáltatottság nyomasztó körülményei között kell helytállnia. Az egyik legérdekesebb fejezetben a múlt század kiemelkedő festőjének, Szőnyi Istvánnak a lányával, Szőnyi Zsuzsával találkozunk, aki az olaszországi magyar emigránsok körében betöltött közösségteremtő szerepén túlmenően regényes sorsával is nagy figyelemre tarthat számot. A kötet szereplőit a rokonok, a családtagok, az otthon és a szülőföld elvesztése, a pusztulás, az elnyomatás és az üldöztetés megélése tömöríti sorsközösségbe – és még valami: az önmagukba és a cselekvő emberségbe vetett hit, a méltóság és a belső szabadság megőrzéséért vívott küzdelem, a megtörhetetlen akaraterő, melynek köszönhetően a száműzetésben s odahaza, a diktatúra nyomasztó viszonyai között is meg tudták teremteni az értelmes, mi több, a teljes élet lehetőségét. S olyasmi is összekapcsolja őket, amit egyesek napjainkban már idejétmúltnak, fölöslegesnek mondanak, az emberek óriási többsége azonban változatlanul megéli: a magyarsághoz való ragaszkodás, a haza iránti múlhatatlan szeretet.

Mint a fentiekből kiderülhetett, Kóka Rozália könyve bővelkedik drámai történetekben, torokszorító mozzanatokban és a szó legregényesebb értelmében vett izgalmakban, a megrendítő történetek mégis felemelően hatnak és a mindenkiben ott rejtőző örök derűlátót erősítik, aki az Ember tragédiája Istenének intelmét megfogadva „küzd és bízva bízik”, s célhoz is ér.
Az élőbeszéd közvetlenségét és elevenségét megőrző, a nyíltságot a hitelességgel magas fokon ötvöző, beszédes fényképek sokaságával illusztrált  történeteket Kóka Rozália prózaírói erényeket felcsillantó, vallomásos sorai vezetik be, amelyek megkapó módon idézik fel a kötet főszereplőivel való találkozásokat. A művet még vonzóbbá teszi a gazdag illusztrációs anyag: jelentős dokumentumértéket képviselő, elsüllyedt világokat visszavarázsoló fényképek sokasága hozza közelebb az olvasóhoz a kötet alakjait, segít megeleveníteni a múlt eseményeit. Az izgalmas történetek füzére fontos etikai és esztétikai értékeket hordozó vállalkozás, melynek révén nem mindennapi sorsokat és emberpróbáló időket élhet meg mindenki, aki átadja magát a történetek sodró erejének.
 
G. Kovács László
történész, műfordító
Az új könyvről további információkat itt talál!
 
Legújabb kiadványaink
Czanik Balázs: Sütizz és fogyj!
Sütizz és fogyj!
3 990 Ft
3 751 Ft
Megtakarítás: 6%
Kostyák Borbála: Misi és a rakoncátlan zöldségek
Misi és a rakoncátlan zöldségek
1 990 Ft
1 871 Ft
Megtakarítás: 6%
Végső István: GULÁG 1945
GULÁG 1945
1 000 Ft
940 Ft
Megtakarítás: 6%
Végső István: Az 1956-os forradalom Kiskunhalason
Az 1956-os forradalom Kiskunhalason
1 500 Ft
1 410 Ft
Megtakarítás: 6%
Berg Judit: Rumini a Fényvizeken
Rumini a Fényvizeken
3 490 Ft
3 281 Ft
Megtakarítás: 6%
Berg Judit: Rumini kapitány
Rumini kapitány
3 490 Ft
3 281 Ft
Megtakarítás: 6%
Berg Judit: Rumini
Rumini
2 990 Ft
2 811 Ft
Megtakarítás: 6%
David Walliams: Büdöss úr
Büdöss úr
2 990 Ft
2 811 Ft
Megtakarítás: 6%
David Walliams: Patkányburger - Vigyázz, undorító!
Patkányburger - Vigyázz, undorító!
2 990 Ft
2 811 Ft
Megtakarítás: 6%
Balázsi Lili Fanni: Madártej
Madártej
2 990 Ft
2 811 Ft
Megtakarítás: 6%
Kútvölgyi Mihály: Gabonakonyha
Gabonakonyha
4 000 Ft
2 760 Ft
Megtakarítás: 31%
Szoó Judit: Kilófaló finomságok
Kilófaló finomságok
2 980 Ft
1 937 Ft
Megtakarítás: 35%
További kiemelt ajánlataink
Kosár
Bejelentkezés
E-mail címe:
Jelszava:
Miért éri meg regisztrálni?
Elsők között értesülhet legújabb kiadványainkról.
Feliratkozhat hírlevelünkre, így értesülhet akcióinkról.
Létrehozhatja saját könyv- listáját, melyeket aztán meg is vásárolhat online.
Partnereink
Információk:   ÁSZF |  A rendelés menetes |  GYIK |  Boltok |  Kapcsolat |  Adatvédelem
Közösségi oldalaink:   Facebook |  Twitter |  YouTube
© 2018 Pillangó Kiadó |  style & development: juizzmedia