MOST 31 % minden könyvünkre!
Infóvonal: 06 20 288-5418 | E-mail: konyv@pillangokiado.hu

2014. 06. 06. - Kóka Rozáliával Csíksomlyón

Létrehozva: 2014. 06. 05. 14:46
Kóka Rozáliával CsíksomlyónA csíksomlyói búcsúba utazunk, ahol Kóka Rozália mesél, énekel és megnyitja a Hazatérés Bukovinából, 1941 című kiállítását.

Részlete program:

idő program
   
  2014.június 6. péntek 
   
11:17 A Márton Áron évforduló jegyében induló Boldogassszony Zarándok-
  vonat érkezése Gyimesfelsőlokra.
11:27 A zarándokvonat továbbindulása Felsőlokról
  (Gyimesfelsőlokon a Szent-Erzsébet gimn. diákjai is felszállnak a vonatra.)
11:53 Boldogasszony Zarándokvonat érkezése a Gyimesbükki vasútállomásra
11:54-12:05 A zarándokok fogadása az állomáson, hangosítással köszönti
  az érkezőket leszállásuk után :
   - Salamon József atya, gyimesbükki plébános
  - gyimesi népzenével, népviseletben: zenészek, táncosok. 
  Hangosítás
12:05-től Levonulás az ezeréves határhoz (őrház, Rákóczi vár), Kontumácra.
13:00 Székely Kálvária - gyimesbükki gyermekek előadása
13:45 Hitünk és Nemzetünk Kapuja, a magyarság megmaradásának legfon-
  tosabb alapjait szimbolizáló oszlopok bejárása
14:00 Szabadtéri szentmise Kontumácon, a kápolna mellett, celebrálja Ft.Tamás
  József püspök
15:10 Indulás a zarándokútra a kontumáci kápolnától/kereszttől.
  (a gyimesbükki plébánia templomig)
15:45 Körmenet a gyimesbükki  plébánia templomnál 
16:00 Indulás a somlyói zarándokútra a gyimesi nagytemplomtól.
  (Gyimesfelsőlokig)
  Útközben: a Gyimes-völgy keresztaljainak csatlakozása
17:55 Boldogasszony Zarándokvonat visszaindulása a Gyimesbükki vasút-
  állomásról.
   
  2014. június 7. szombat
   
04.00 Felsőlokról továbbindulnak a gyalogos zarándokok a 12:30-kor kez-
  dődő csiksomlyói szentmisére
12:30 Szentmise Csiksomlyón
14:30 Másnapi gyimesbükki program hirdetése a mise végén 
17:00 Szentmise a gyimesbükki nagytemplomban
18:00 Hazatérés Bukovinából, 1941 - fotókiállítás megnyitása a Dani Gergely
  általános iskolában.
  A bukovinai székelyek 1941-es, szervezett áttelepítése az akkori
  Magyarországra, 40 db A2 méretű egykori fényképen.
  A kiállítást rendezte és megnyitja: Kóka Rozália, a Népművészet 
  Mestere, Magyar Örökség-díjas előadóművész.   Közreműködnek:
  Fábián Éva a Népművészet Ifjú Mestere, Sebestyén István népművész,
  Illés Tibor, Illés Tiborné Cecília, Fülöp Ferenc- és Bada Ferenc-díjas buko-
  vinai származású táncosok.
   
  2012 tavaszán helyi és határontúli adományokból a gyimes nép 
  élétét, kálváriáját és feltámadását is szimbolizáló Kálvária épült 
  a gyimesi nagytemplom mögötti hegyoldalon. 
  Ezen a pünkösdi szombat estén a helyiek és idelátogató zarándo-
  kok Jézus útját követve elindulnak a "Golgoták hegyére" és állo-
  másról-állomásra egyre magasabbra emelkednek Gyimesbükk 
  fölé a gyönyörű gyimesi tájban. 
19:00-20:00 A Keresztút bejárása, stációnként, kb. 1,5 perc ima és kb.1,5 perc
  csángó történelmi párhuzam felvázolásával.
19:55 Tűzgyújtás az utolsó stációnál 
   
20:00 A Mustármag Énekegyüttes Márton Áron tiszteletére bemutatja 
  a "Népemért vállalom " zeneművet 
  Helyszín: Csíkszereda, Szent Ágoston templom
   
  2014.június 8..  Pünkösdvasárnap
   
  Zarándokvonatok érkezése a gyimesbükki vasútállomásra
   
10:13 A Történelmi Székely Gyors szerelvénye érkezik.
  A Történelmi Székely Gyors fővédnöke: Sebő Ferenc Kossuth-díjas népzenész 
  Az érkező zarándokok fogadása
10:59 Csiksomlyó Expressz érkezik.
  A Csiksomlyó Expressz fővédnöke: Papp Lajos szívsebész
  Az érkező zarándokok fogadása
  Kontumáci* programok
   
A 2009-ben megújult kontumáci kápolnánál és az ugyanakkor épült színpadon, a 2010-ben avatott
katonai hősi emlékhelynél és a romok feletti gerincen 2013-ban elkészült, Hitünk, nemzetünk kapujánál
a magyarság megmaradásának oszlopainál alábbi programok lesznek
   
11:30 A zarándokok, vendégek moderátori köszöntése, a program 
  ismertetése
11:33:00-12:27 Madéfalva gyermekei…**  a madéfalvi veszedelem után született
  székely, csángó népcsoportok ének és tánc bemutatója.
  Bevezetőt mond
  Előadják a kápolna melletti színpadon:Madéfalvi Dalkör, Pusztinai, Ha- 
  gyományörző Együttes,gyimesbükki énekesek, hangszeresek,táncosok
  bukovinai székelyek képviseletében a Palotabozsoki Dalkör,Fábián Éva
  népdal énekes,Sebestyén István népdalénekes, mesemondó, 
  Illés Tibor és Illés Tiborné táncosok.
12:28-12:53  A Sebő együttes előadása a katonai emlékhelyen felállított színpadon. 
12:53-13:00 A hősi emlékhelyen az elesettekre emlékezik, különös tekintettel az
  az I.vh. kirobbanásának 100., valamint az 1944-es gyimesi harcok 70. év-
  fordulójára Salamon József atya, (a bástyánál) végén katonadal   
13:00 "Déli" harangszó, (Duna TV!) a kontumáci kápolna harangja szól.
13:03 Hitünk és Nemzetünk Kapuja és a magyarság megmaradásának legfonto-
  feltételeit szimbolizáló oszlopok bejárása, az oszlopoknál gyermekek
  rövid felolvasása.
  (József Atya a katonadal és a harangszó alatt megy a legfelső oszlophoz)
13:15 Szabadtéri szentmise a kontumáci kápolna előtti szinpadról.
14:13 Mise végén: Himnusz
14:15 Az őrháznál induló program moderátori bejelentése
  Hangosítás a színpadon,a katonai emlékhelynél, Hitünk és N. kapujánál
  fix és mobil mikrofonokkal.
   
  Programok az  őrháznál
   
  A 2008-ban megjújult 30-as őrház előtt, a Rákóczi vár lábánal köszönt- 
  jük a megjelent zarándokokat, turistákat, vasútbarátokat.
   A Gábor Áron és a Mátyás Király mozdonyok tisztelgő látogatása a
  legkeletibb MÁV őrháznál, a Gyimesi-szorosban.
14:16-14:23 Köszöntő beszéd a felújított őrház előtt :
   - Görbe Vilmos polgármester 
14:24:00-14:32 Boldogasszony Anyánk. Népdal.                         Sebő együttes énekesei: 
  Székely Himnusz.
  Hangosítás 2 db mikrofonnal
  A Székely Himnusz végén: mozdonyok érkezése a szorosba, az őr-
  házhoz, a gyimesbükki vasútállomás felől, vasúti kocsik nélkül.
  Beérkezés után a mozdonyok a vár lábánál,az őrháznál várakoznak.
15:20 Mozdonyok visszaindulása a gyimesbükki állomásra
   
  2014.június 9. hétfő
   
8:00-11:00 Gyalogos somlyói zarándokok visszaérkezése Gyimesközéplokról
  a Hidegségbe és Gyimesbükkre.
11:00-12:00 Hálaadó ünnepi szentmise a visszaérkezett zarándokokkal  a gyimes-
  bükki nagytemplomban.
   
  A Gyimesi szorosból Csíkba tartó út egykor a hegyek gerincén a
  Széphavas, Pogányhavas, érintésével haladt. Ezen út mentén 
  a Széphavas tetején álló egykori kápolna újjáépítése mintegy 
  4 éve kezdődött. Az összegyűlt adományokból rendezve lett a kápolna
  és környéke területének tulajdoni helyzete, feltárták a kápoln alap-
   jait és megépült az új körkápolna.
  Az ősi hagyományok felelevenítéseként pünkösd hétfőnként  a 
  székelyek és csángók elbúcsúzásának helyén, annak emlékére, mint-
  egy 20 éve újra szentmisét tartanak a csodálatos panorámájú helyen.
  Ezen a hétfőn Tamás Józef püspök atya felszenteli az új körkápolnát.
9:00-9:30 Gyülekező 1: Csíkszépvíz, templom, indulás: 9:30
10:00-10:30  Gyülekező 2:Gy.felsőlokon a 12A út, Ciherek p. száda.Indulás: 10:30.
10:30-11:00 Gyülekező 3: a Fügés tetőn, a 12/a út hágóján. Indulás: 11:00.
  A Széphavas megközelítés a három írányból
13:30-tól Bevezető ünnepség
15:00 Zene, köszöntők, az építők köszöntése, ének
15:00 Szentmise és kápolna szentelés. A misét celebrálja Tamás József 
  püspök atya és a környék papjai. 
   
* Kontumác = régi német szó (lsd.: Kontumaz), jelentése: vesztegzár. Az egykori határhoz közeli,  vesz-
tegzári (karantén), ősi, 2009-ben felújított templom, temető és terület elnevezése
A templom Mária Terézia rendelétére és támogatásával épült és a Gyimes völgy első r.k temp-
loma volt. Északi, külső falán régi XV-XVI. századi  és későbbi szöveges  vésések ("grafittik") találhatók. 
Legújabb kiadványaink
Czanik Balázs: Sütizz és fogyj!
Sütizz és fogyj!
3 990 Ft
3 751 Ft
Megtakarítás: 6%
Kostyák Borbála: Misi és a rakoncátlan zöldségek
Misi és a rakoncátlan zöldségek
1 990 Ft
1 871 Ft
Megtakarítás: 6%
Végső István: GULÁG 1945
GULÁG 1945
1 000 Ft
940 Ft
Megtakarítás: 6%
Végső István: Az 1956-os forradalom Kiskunhalason
Az 1956-os forradalom Kiskunhalason
1 500 Ft
1 410 Ft
Megtakarítás: 6%
Berg Judit: Rumini a Fényvizeken
Rumini a Fényvizeken
3 490 Ft
3 281 Ft
Megtakarítás: 6%
Berg Judit: Rumini kapitány
Rumini kapitány
3 490 Ft
3 281 Ft
Megtakarítás: 6%
Berg Judit: Rumini
Rumini
2 990 Ft
2 811 Ft
Megtakarítás: 6%
David Walliams: Büdöss úr
Büdöss úr
2 990 Ft
2 811 Ft
Megtakarítás: 6%
David Walliams: Patkányburger - Vigyázz, undorító!
Patkányburger - Vigyázz, undorító!
2 990 Ft
2 811 Ft
Megtakarítás: 6%
Balázsi Lili Fanni: Madártej
Madártej
2 990 Ft
2 811 Ft
Megtakarítás: 6%
Celler Tibor: Távoli királyságok
Távoli királyságok
3 990 Ft
2 753 Ft
Megtakarítás: 31%
Burány Béla: Mé piros a gólya csőre?
Mé piros a gólya csőre?
7 700 Ft
5 159 Ft
Megtakarítás: 33%
További kiemelt ajánlataink
Bejelentkezés
E-mail címe:
Jelszava:
Miért éri meg regisztrálni?
Elsők között értesülhet legújabb kiadványainkról.
Feliratkozhat hírlevelünkre, így értesülhet akcióinkról.
Létrehozhatja saját könyv- listáját, melyeket aztán meg is vásárolhat online.
Partnereink
Információk:   ÁSZF |  A rendelés menetes |  GYIK |  Boltok |  Kapcsolat |  Adatvédelem
Közösségi oldalaink:   Facebook |  Twitter |  YouTube
© 2018 Pillangó Kiadó |  style & development: juizzmedia